2

Ein Stockfoto der Church of the good shepherd, Neuseeland